Arvot

 

Luonnonmukaisuus
Luonnonmukainen viljely on ollut meille itsestään selvä valinta alusta saakka. Valintaan vaikuttivat ympäristöarvojen lisäksi myös itsekkäät syyt. Olimme opiskeluaikana töissä tavanomaisilla puutarha- ja kasvinviljelytiloilla ja koimme torjunta-aineruiskutukset todella vastenmieliseksi työksi. Ajattelimme silloin, että omalla maatilalla emme halua joutua alttiiksi torjunta-aineille.
Ekologisuus
Ekologinen elämäntapa on maatilamme perusarvoja. Tämä näkyy mm. rakentamisratkaisuissa, uusiutuvan energian käytössä ja kierrättämisessä. Myös mehiläisten hoitaminen on ekologista, sillä se rasittaa ympäristöä hyvin vähän ja mehiläisten pölytystyö rikastuttaa ympäröivää luontoa.
Luonnon kunnioittaminen
Jokainen joka on viljellyt maata tietää, että luonnon edessä tarvitaan nöyryyttä. Ammattitaidolla ja osaamisella on iso merkitys, mutta viime kädessä kaikki tapahtuu luonnon varassa. Mehiläishoidossakin muutaman viikon säätila ratkaisee koko vuoden hunajasadon suuruuden.
Kansainvälisyys
Tilallamme on paljon kansainvälisiä työntekijöitä, harjoittelijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Monet heistä tarhaavat mehiläisiä kotimaassaan ja saavat meiltä oppia ja kokemusta. Vapaaehtoistyöntekijät pääsevät tutustumaan suomalaiseen maalaiselämään ruohonjuuritasolla. Olemme itse olleet mukana kehitysapuprojekteissa opettamassa mehiläishoitoa Madagaskarilla, Somaliassa ja Intiassa. Arvostamme elämää pienellä paikkakunnalla, mutta samaan aikaan on hyvä katsoa asioita myös globaalista näkökulmasta.
Maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen
Haluamme elää ja työskennellä maaseudulla ja omalta osaltamme edistää suomalaisen maaseudun elinvoimaisuutta. Toivomme olevamme esimerkki siitä, että maalla voi työllistää itsensä kestävällä tavalla. Haluamme tuottaa laadukkaita elintarvikkeita ja lisätä tuottajien ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta.